Ośrodek egzaminacyjnym TGLS

Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym TGLS.

Prowadzone przez nas kursy egzaminacyjne zapewniają gruntowne przygotowanie do międzynarodowych egzaminów językowych. Są nastawione na dalsze rozwijanie umiejętności językowych z jednoczesnym ćwiczeniem technik egzaminacyjnych, rozwiązywaniem testów i systematyzowaniem wiedzy. Podczas kursu ćwiczone jest mówienie, pisanie, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność zastosowania języka w praktyce.

Dlaczego TGLS?

Zalety:

• zajęcia z native speakerem

Certyfikat TGLS – korzyści dla kandydata:

• egzamin językowy zakończony uzyskaniem certyfikatu przeprowadzany jest w dowolnym momencie w Ośrodkach Egzaminacyjnych TGLS w całej Polsce;
• certyfikat nie przedawnia się;
może być wykorzystany do potwierdzenia umiejętności językowych posiadacza zarówno do pracy zawodowej jak i nauki;
• daje kandydatowi, jego pracodawcy, lub uczelni do której aplikuje szczegółową informację o poziomie znajomości języka obcego kandydata wraz z interpretacją graficzną o wszystkich poszczególnych umiejętnościach językowych;
• wynik określany jest w postaci aktualnego poziomu wiedzy w skali CEFR;
• egzamin można zdawać wielokrotnie aby w miarę nauki i podnoszenia poziomu znajomości języka poprawiać wynik uzyskiwany na teście.
• egzamin skupia się na efektywnym wykorzystaniu umiejętności językowych do komunikacji;
• ze względu na przyjazną kandydatom formułę i typy ćwiczeń, test nie wymaga wcześniejszych szkoleń ukierunkowanych na przygotowanie do egzaminu

Uznawalność

Certyfikaty TGLS:

• są uznawane w krajach należących do Unii Europejskiej;
• zaliczone na określoną liczbę punktów są traktowane równoważnie z zaliczeniem egzaminu z lektoratu przez niektóre polskie i zagraniczne uczelnie.
• są honorowane przez międzynarodowe korporacje jako skuteczne narzędzie do weryfikacji znajomości języka obcego pracowników.

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH