Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i bonusów dla rodzin 3+ udzielanych przez instytucje publiczne oraz firmy prywatne.
Posiadacze Karty mogą korzystać z oferty instytucji kultury, ośrodków edukacyjnych, rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju.
Obecnie oferowanych jest ponad 7,6 tys. miejsc, które zostały zgłoszone przez ponad 800 firm i instytucji z całej Polski.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:
■ w wieku do ukończenia 18 roku życia, 
■ w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, 
■ bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny ma stronie: Rodzina.gov.pl

Szkoła Leader School honoruje Kartę Dużej Rodziny.

Uprawnia ona do korzystania z rabatu* w wysokości 15% na następujące usługi świadczone przez Szkołę:
■ kursy językowe grupowe

*rabat nie obejmuje ofert promocyjnych

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH