Intensywny kurs języka niemieckiego

BLS Kommunikation spełnia oczekiwania osób nastawionych na szybkie efekty nauki. To intensywny kurs języka niemieckiego dla dorosłych. Prowadzony jest zgodnie z metodyką wypracowaną na podstawie wieloletnich doświadczeń lektorów stosujących Metodę Bezpośrednią, która dąży do wykształcenia umiejętności swobodnego posługiwania się mową obcą. BLS Kommunikation wykorzystała wiedzę tego gremium dydaktyków. Tak powstała nowa, świeża metoda nauczania, angażująca uczestników intensywnie w przebieg spotkania.

Dla kogo BLS Kommunikation?

Zajęcia prowadzone przy wykorzystaniu tej metody stanowią intensywny kurs języka niemieckiego i wymagają chęci oraz woli nauki. Bardzo dobrze sprawdza się w przypadku osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z niemieckim, jak również dla wszystkich na wyższym poziomie zaawansowania, posiadających wiedzę na temat struktur gramatycznych. Jest to metoda, pomagająca przełamać słabości, a czasem nawet lęki. Duży nacisk na kształtowanie umiejętności posługiwania się obcą mową pozwala w krótkim czasie poprawić kompetencje w tym zakresie, jak też poprawić zdolności w obszarze rozumienia ze słuchu.

Jaką metodykę przyjęliśmy?

Zgodnie z głównymi postulatami BLS Kommunikation opieramy nasze zajęcia przede wszystkim na mowie. Lekcje przyjmują w 100% formę konwersacji na zasadzie pytań i odpowiedzi. Uczestnicy są skłaniani do odpowiedzi, a tym samym uczą się szybkiej reakcji i wykorzystania posiadanego zasobu słownictwa. Taka forma pozwala na natychmiastowe przełamanie blokady przed mówieniem. Dzięki bezpośredniemu dialogowi nasi lektorzy mogą natychmiast zweryfikować wiedzę i na bieżąco śledzić wyniki nauki oraz postępy w rozwoju kompetencji. Tak intensywny kurs języka niemieckiego wymaga ciekawej formy prowadzenia. Lektorzy szczególnie dbają o dynamikę w tym obszarze oraz o podtrzymanie zainteresowania i koncentracji uczestników. Ponadto zależy nam na dostosowaniu poziomu zajęć do umiejętności uczestników, dlatego ten intensywny kurs języka niemieckiego podzielony jest na osiem poziomów. Do dyspozycji kursantów są stale nasze pomoce dydaktyczne w postaci audiobooków online.

Jakie korzyści zapewnia BLS?

Uczestnicy intensywnych kursów języka niemieckiego z wykorzystaniem metody BLS Kommunikation potwierdzają w zdecydowanej większości szybkie i zaskakujące rezultaty. Do najważniejszych korzyści należy bowiem zaliczyć przezwyciężenie strachu przed posługiwaniem się płynnie mową obcą i wykształcenie umiejętności szybkiego reagowania na stawiane w języku obcym pytania. Metoda pozwala na pracę z lektorem i samodzielne utrwalanie przyswojonego materiału.