Business English

Główne założenia:

• 2 poziomy zaawansowania: A2 oraz B2;
• Rozwój kompetencji językowych w zakresie mówienia, czytania i pisania, włączając korespondencję biznesową czy tworzenie prezentacji
• Połączenie kursu językowego z tematyką biznesową i rozwojem umiejętności miękkich (organizacja czasu, zarządzanie i priorytetyzacja zadań, przygotowanie prezentacji; zarządzanie projektem; rozwijanie i zarządzanie relacjami z klientem; wiedza na temat współczesnej organizacji itp)
• Zajęcia skierowany do młodej kadry menadżerskiej oraz osób planujących rozwój w kierunku zarządzania ludźmi i / lub projektami we współczesnej organizacji, a także wszystkich pragnących udoskonalić swoje umiejętności językowe w zakresie komunikacji i wiedzy biznesowej

Struktura zajęć:

• Zajęcia będą odbywały się w każdy piątek w 3-godzinnych modułach (50 min zajęć / 10 min przerwy)
• Każdy moduł stanowi odrębną jednostkę tematyczną – można uczestniczyć w całym kursie lub tylko w wybranych przez siebie zajęciach;
• Wszystkie tematy będą prowadzone na dwóch poziomach językowych – A2 oraz B2 / C1;
• Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnych szkoleń i mają na celu aktywizację językową słuchaczy w trakcie zajęć przy jednoczesnym poszerzaniu wiedzy w obrębie poruszanych tematów.

Planowana tematyka

• Różnice kulturowe w biznesie
• Budowanie i rozwój relacji w środowisku wirtualnym
• Motywacja
• Zasoby ludzkie w biznesie
• Struktury organizacji
• Spotkania biznesowe
• Współczesny łańcuch dostaw
• Koncepcja Kaizen
• Marketing
• Rozwój i zarządzanie relacjami z klientem
• Podstawy języka finansowego
• Analiza SWOT
• Negocjacje i sprzedaż
• Zarządzanie czasem i priorytetyzacja zadań
• Analiza STEEP
• Język Działu Kadr – płace i benefity
• Przyszłość pracownika
• Strategia kreatywności
• Problemy w organizacji
• Świadomość kulturowa w dzisiejszym świecie
• Ustalanie celów (SMART)
• Podstawy zarządzania projektem
• Skuteczna prezentacja – stacjonarna i on-line
• Język finansów – bilans
• CSR i jej rola w dzisiejszej organizacji
• Planowanie strategii

  • ZAPISY:
    Leader School Wieliczka, tel. 12 307 00 50,
    kom. 502 234 849,
    wieliczka@leaderschool.pl

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH