Leader School Wieliczka

ul. Piłsudskiego 10,
tel. 12 307 00 50
kom. 502 234 849
m.sanecka@leaderschool.pl


wieliczka@leaderschool.pl

Formularz kontaktowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Leader School Magdalena Sanecka, ul. Akacjowa 8j, 32-020 Wieliczka REGON: 356513962 NIP: 6791467446. Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umów związanych z działalnością administratora oraz – pod warunkiem wyrażenia odpowiednich zgód - cel marketingowy lub informacyjny.
Administrator Danych Osobowych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych uzyskanych w związku z zawartą z administratorem umową i w celu jej realizacji innym podmiotom realizującym na rzecz administratora usługi związane z nauką języka (lektorzy) i/lub rozliczeniami finansowymi (księgowość).
Informujemy nadto, że wyrażone zgody mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie poprzez złożenie stosownego oświadczenia w siedzibie administratora. Informujemy również, że Administrator podczas przetwarzania danych nie stosuje procesów profilowania danych. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Na każdym etapie przetwarzania Państwa danych przysługuje Państwu prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia Państwa danych a nadto prawo złożenia sprzeciwu organowi nadzorczemu.